Informačné semináre k výzve na podporu projektov v oblasti rómskej problematiky

Informačné semináre k výzve na podporu projektov v oblasti rómskej problematiky

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity p. Peter Pollák si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Cieľom informačného seminára je prezentovať výzvu č. USVRK-OKA-2015/000967 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výzva bola vyhlásená 5. marca 2015 a termín na predkladanie žiadostí je 12. máj 2015.

Konkrétne termíny seminárov nájdete tu.

Obsah stretnutia:

  • prezentácia výzvy na rok 2015 a jednotlivých aktivít podporovaných v rámci výzvy
  • vysvetlenia k prílohám a tlačivám spojených s výzvou
  • najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú v zaslaných žiadostiach
  • cieľ, popis situácie, udržateľnosť projektu
  • rozpočet projektu
  • formálna kontrola a povinné prílohy k žiadostiam
  • konzultácie

Prosím Vás o potvrdenie účasti najneskôr do 16. marca 2015, prostredníctvom návratky zaslanej e-mailom na dotacia.usvrk@minv.sk. V prípade otázok nás prosím kontaktujte mailom na dotacia.usvrk@minv.sk alebo telefonicky na 02 509 44967. Návratku nájdete tu.

Facebook