Pápež František vyzdvihol osobný príbeh P. Polláka

Pápež František vyzdvihol osobný príbeh P. Polláka

Až 7 tisíc účastníkov absolvovalo nedávnu celosvetová púť Rómov do Ríma. Na audiencii vo Vatikáne však mohli pred pápežom Františkom I. vystúpiť s príhovorom iba dvaja z nich. Tejto cti sa dostalo aj splnomocnencovi vlády pre rómske komunity a poslancovi za hnutie OĽaNO Petrovi Pollákovi. V následnom prejave dokonca Svätý otec vyzdvihol osobný príbeh P. Polláka a označil ho za príklad hodný nasledovania!

Prehovoriť pred pápežom a dokonca počuť svoje meno z jeho úst – to je naozaj nevšedná udalosť, a tiež skvelé zviditeľnenie našej krajiny. Ako ste vnímali stretnutie s Františkom?

– Považujem to za obrovskú poctu pre mňa, ale aj pre celé Slovensko. Bola pre mňa jedna z najdôležitejších životných udalostí a budem si ju navždy živo pamätať. Mal som prejav ešte pred rečou Svätého otca. Veľmi ma preto potešilo, keď pápež František následne sústredil svoj príhovor práve na slová z môjho prejavu, ktoré súviseli s výchovou a vzdelavaním. Povedal, že deti sú budúcnosťou nášho ľudu a spoločnosti, v ktorej žijú. Toto si podľa neho vyžaduje zabezpečiť im primerané vzdelanie, je to základ pre rozvoj ich osobnosti. A pripomenul, že nízka úroveň vzdelania je prekážka k prístupu a uplatnení sa na pracovnom trhu.

Pápeža Františka zaujal Váš osobný príbeh, dokonca ho vyzdvihol ako výborný príklad vzdelania hodný nasledovania pre ostatných Rómov. V príhovore Vás dokonca, mimo vatikánskych zvyklostí, oslovil menom („exemplare doctore Peter Pollak”, pozn. aut.), hoci protokol mu vyslovene zakazuje menovite spomínať politikov, pričom takej pocty sa nedočkali ani svetové politické kapacity.

– Veľmi si to cením. Až ma zamrazilo, keď pápež počas svojej reči začal rozprávať priamo ku mne, pričom improvizoval, nepozeral do papierov. Jeho slová dokonca neboli ani v oficiálnom texte jeho príhovoru, ktorý každý z nás vopred obdržal. Nestáva sa každý deň, že pápež použije niečí konkrétny príklad, a dokonca že máte možnosť pred ním vystúpiť. A počuť od pápeža slová, ktoré hovorím a ktorými sa riadim už dlhé roky – že vzdelávanie musí byť prioritou pre všetkých zodpovedných ľudí, ktorí tvoria riešenia – bol neopakovateľný zážitok. Slová Svätého otca považujem za najvyššie ocenenie mojej práce, a utvrdili ma v presvedčení, že so svojou prácou a filozofiou idem po správnej ceste. Verím, že pápežove slová, toto posolstvo si zoberú politici na Slovensku k srdcu a vyslyšia ho.

Vedeli ste vopred, že Vás pápež vyzve, aby ste pred neho predstúpili?

– Bol to úžasný, magický okamih. Keď som dokončil prejav, vôbec som netušil, či budem môcť pristúpiť k pápežovi. On však po mojej reči vstal, spravil krok ku mne a vyzval ma, aby som pristúpil bližšie. Podal mi ruku, poďakoval mi za príhovor a ja jemu zase za organizáciu celosvetovej púte a tiež za možnosť stretnutia s ním.

O Vašom prejave priamo na audiencii u pápeža Vás informovali deň vopred. Ako vlastne prebiehalo samotné stretnutie putujúcich Rómov s Františkom?

– Audiencie sa zúčastnilo aj ďalších 100 Slovákov z marginalizovaných komunít, rómski kňazi i ďalší zástupcovia katolíckej cirkvi. Sedel som veľmi blízko Svätého otca. Prvý rozprával Jeho eminencia António Mário Cardinál Veglió, predseda pontifikátnej rady pre pastoráciu migrantov a itinerátov Svätej stolice, ktorý deň predtým slúžil aj spoločnú omšu a má na starosti aj otázku Rómov. Nasledovali krátke piesne a tanec, hneď potom som vystúpil ja.

Ako slovenskí účastníci uzavreli púť za pápežom?

Svätou omšou v Chráme sv. Petra, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Ježiš Kristus má v mojom živote jasné miesto a snaží sa kráčať po jeho ceste. Aj púť do Ríma a stretnutie s pápežom mi ukázali, že je to správna cesta. Boh je pevnou súčasťou môjho života. A stretnutie so Svätým otcom a tisíckami ďalších veriacich už len utužilo moju vieru.

Facebook