Peter Polák: Dozrel čas na zmenu systému, v praxi sme si overili, čo máme robiť

Ako som kvôli neexistujúcej reforme skoro nakladačku dostal…

 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity hodnotil pred odborníkmi svoje doterajšie kroky. Do Bratislavy zvolal pracovníkov v oblasti vzdelávania Rómov, aby prezentoval svoje skúsenosti z doteraz zrealizovaných projektov. Peter Polák predstúpil pred verejnosť s prvými vážnymi opatreniami, ktoré by po ich prijatí, podľa neho, mohli dlhodobo celoplošne meniť situáciu Rómov.

 

Povedali ste, že ako jediná krajina v Európskej únii dostáva Slovensko príležitosť – riešiť rómsku otázku európskymi zdrojmi, napriek tomu, že sme ju v minulosti premrhali. Čo to znamená?

Je to šanca pokračovať v projektoch, ktoré sme rozbehli. Počet úspešných individuálnych príbehov rómskych detí, ktoré dostanú šancu na vzdelanie a osobnostný rozvoj sa reálne môže zvýšiť. Prichádzajú ďalšie zdroje na ich podporu.

Európske peniaze ale nestačia. Musíme nabrať odvahu a pristúpiť k systémovým krokom. Už je čas, aby sme preklopili do života všetky pilotné projekty, ktoré sa osvedčili a ktoré ukázali, ktorou cestou máme ísť.

Pilotné projekty splnili podľa Vás svoju úlohu?

Áno, ich potenciál sme takmer vyčerpali. Máme skúsenosti, je načase, aby sme začali so zmenami v systéme. Tretí sektor, cirkevné organizácie i samospráva si vyskúšala cesty, ktoré potvrdili odpoveď na otázku, ako na to. Je dôležité, aby sme dali šancu každému jednému dieťaťu. Tam kde sa zavedú vyskúšané aktivity, výsledok sa dostaví. Nemôžeme sa ale spoliehať na to, či nám Európska komisia dá peniaze alebo nie. Sami musíme zaviesť niečo, čo tu po nás ostane, ide o opatrenia, ktoré zaistia budúcnosť deťom aj o desať rokov.

Povedali ste, že väčšina ľudí – odborníkov hovorí o potrebe systémových opatrení a teda podporuje to, čo ste rozbehli. Na Úrade vlády pre rómske komunity prichádzate s konkrétnymi odporúčaniami, ktoré sa dotýkajú života spomínaných cieľových skupín. Poďme si ich rozobrať.

Sú štyri. V prvom opatrení nám ide o to, aby sa legislatívne zabezpečila predškolská výchova od troch rokov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poznáme precedensy z Európy – napríklad dánsky model. Je úspešný.

V rámci druhého opatrenia navrhujeme zabezpečiť deťom zo sociálne znevýhodného prostredia celodenný výchovný systém. Je veľmi dôležité, aby dieťa bolo pripravené na vyučovanie na ďalší deň. Ak to nedokáže zabezpečiť rodina, musíme prebrať túto zodpovednosť my a musíme sa snažiť, aby dieťa ostalo v celodenno-výchovnom systéme, aby dostalo neskôr možnosť získať vstupenku na trh práce.

Tretie opatrenie sa týka špeciálnych škôl. Chceme eliminovať prijímanie deti s ľahkých postihnutím, takzvaným variantom A do špeciálnych zariadení. Môžeme to docieliť zmenou školskej diagnostiky a vytváraním vhodným (inkluzívnych) podmienok pre tieto deti v bežných základných školách. Slovensko má v tomto smere veľké medzery a treba priznať, že mnohé deti do špeciálnych škôl nepatria.

Štvrté opatrenie, ktoré navrhujete je podľa mňa na spoločenskú diskusiu. Zasiahne totiž i majoritnú spoločnosť.

Áno, ale z nášho pohľadu ide o veľmi podstatný a dôležitý krk. Chceli by sme zavedenie 12- ročnej povinnej školskej dochádzky, aby žiak získal kvalifikáciu adekvátnu jeho schopnostiam a bol pripravený na pracovný trh. Mnohí rodičia nechávajú svoje deti bez ukončenia základnej školy a nezískajú žiadnu kvalifikáciu – remeslo. Je načase otvoriť túto tému a prehodnotiť doteraz zaužívané schémy.

Ako by to podľa Vás malo v praxi vyzerať?

Aj dnes nám legislatíva umožňuje, aby dieťa – aj keď nemá ukončenú základnú školu a končí napríklad v šiestom ročníku, mohlo pokračovať dva roky na učňovke a mohlo získať výučný list. Máloktoré z rómskych detí to však využíva. Ak by bola 12 ročná povinná dochádzka, absolvent učňovky zo sociálne znevýhodneného prostredia získa remeselné zručnosti a môže byť pre spoločnosť užitočný, má šancu neskôr získať prácu. Súčasný stav generuje Rómov odkázaných na dávky v hmotnej núdzi a nie dospelých jedincov použiteľných na trhu práce.

Všetky opatrenia, ktoré navrhujete si vyžiadajú ochotu vnímať túto oblasť ako prioritu. Prioritu vlády i štátu. Myslíte si, že bude na takúto zmenu (predovšetkým) politická vôľa? Vyžiada si okrem iného aj finančné krytie. Odbornú podporu, podľa Vašich vyjadrení, už máte.

Chcem veriť, že zodpovední nájdu dostatok odvahy byť zodpovednými. Bez toho nie je šanca, aby sa veci zásadne menili. Chceme dať rómskych deťom príležitosť, ktorú nemajú. Toto je hodená rukavica. Vieme ako na to, veci máme overené, Európska únia nás na čas podporí v rozvoji mnohých programov – ale všetko je potrebné ukotviť a podchytiť systémovo, aby sme mali garanciu dlhodobo veci meniť. Ide o detí, o človeka, ale koniec koncov o ekonomiku štátu. Úspešný Róm, ktorý tvorí spoločenské a ekonomické hodnoty nezaťažuje spoločnosť, naopak ju rozvíja.

Na konferencii v Bratislave v oblasti vzdelávania Rómov ste povedali, že Slovensko má nedostatok školských zariadení – materských škôl a základných škôl.

Áno, je to výzva pre ďalšie obdobie. Máme za sebou krásne príklady novovybudovaných zariadení pre rómske deti. Príkladom sú Hrabušice, kde sa podarilo v spolupráci s pani starostkou postaviť lacno a rýchlo novú materskú škôlku. Veľmi ma potešilo, že sa našli odvážni ľudia na ministerstve školstva, financií i vnútra a mohli sa rozbehnúť takéto pilotné stavby. Nové materské škôlky menia život celých rómskych rodín – nielen detí samotných. Vznikajú nové návyky, ktoré vstupujú do života celej rodiny. Výsledky sú viditeľné a my preto musíme v tomto smere pokračovať.

Na spomínanú konferenciu neprišiel prezident republiky Andrej Kiska, ani pozvaní štátni tajomníci. Napriek tomu, že účasť na začiatku potvrdili. V sále i vo Vašom prejave boli cítiť sklamanie.

Áno, na tlačovej konferencii pred novinármi i vo svojom príhovore som sa netajil tým, že ma neúčasť politikov zasiahla. Konferenciu sme však nerobili pre nich, bola určená odborníkom, ľudom, ktorí pracujú v tejto brandži a nakoniec cieľovou skupinou všetkých stretnutí a akcií sú Rómske deti. Sklamanie z neúčasti pozvaných politikov však nepopieram.

 

Facebook