Peter Pollák: Pomáhajme ľuďom odraziť sa z dna. Misijná práca dokáže zmeniť ľudské životy.

Peter Pollák: Pomáhajme ľuďom odraziť sa z dna. Misijná práca dokáže zmeniť ľudské životy.

Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Peter Pollák rozbehol a presadzuje misijnú prácu s ľuďmi na okraji spoločnosti. Práca misionárov a charity dokáže pomôcť aj ľuďom, ktorí padli na úplné dno. Jeho slovám dávajú za pravdu aj konkrétne úspechy z viacerých regiónov. Pollák pomohol cez svoj úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity viacerým misijným aktivitám.

„Cirkevné spoločnosti pôsobia v komunitách už niekoľko rokov s výbornými výsledkami, štát si ich v podstate nevšímal. Nemali žiadnu podporu, niekedy ani morálnu… Z úradu splnomocnenca sme preto začali financovať aktivity, ktoré prinášajú reálne výsledky, menia život ľudí na okraji spoločnosti k lepšiemu. Prácu cirkvi a cirkevných spoločností si vážim, majú totiž odvahu pracovať s najbiednejšími ľuďmi,“ vysvetlil Peter Pollák.

BOH MILUJE VŠETKÝCH ROVNAKO

Splnomocnenec začal s cirkevnými spoločnosťami komunikovať okamžite po nástupe na svoj úrad. „Cirkvi tu pôsobia dlho, ich výsledky sú verejnosti známe. Mnohým zmenili životy – ľudia pod ich vplyvom prestali piť alkohol, hrať hazardné hry, znečisťovať okolie. Vďaka komunitnej práci sa z tých, ktorým nikto neveril, nedával šancu, stali pozorní rodičia, ústretoví manželia. Vďaka misijnej práci sa z ľudí, ktorí boli kedysi vyvrheľmi spoločnosti, stávajú pozitívne vzory. Majú ukážkové rodiny, dobre hospodária, vychádzajú so svojimi susedmi, pomáhajú druhým. Misijná práca sa netýka len Rómov, týka sa nás všetkých.“ Podpora misijnej práce funguje už tretí rok. Pocítili ju rôzne cirkevné spoločnosti, vo vierovyznaní rozdiely Peter Pollák nehľadá. „Boh miluje všetkých rovnako, Ježiš chodil k najchudobnejším. Tí, ktorí nemajú nič získali novú nádej, pocit, že niekam patria. Rímskokatolícka, gréckokatolícka, apoštolská cirkev tiež saleziáni, babtisti a ďalšie združenia sa dennodenne snažia. Musíme im prejaviť vďaku, podporovať ich.“

Misijná práca pozitívne „naštartovala“ mnohých nerómov aj Rómov. „Napríklad v okolí Sabinova sa stretávajú Rómovia na čele s pánom Kalejom, v prešovskom regióne robí úžasnú prácu Rinaldo Oláh, pastor Igor Maľar zase pomáha v osade Podskalka v Humennom, diakon Michal Horváth ukazuje ľuďom správnu cestu v Hanušovciach nad Topľou. Samozrejme, je mnoho ďalších pozitívnych vzorov.“

RÓMSKY DOM NA CAMPFESTE BÚRAL PREDSUDKY

Po prvýkrát dostali šancu veriaci Rómovia prezentovať svoje výsledky, kultúru, misijnú prácu na najväčšom slovenskom kresťanskom festivale Campfest v Kráľovej Lehote. Pre mnohých mladých to bola prvá možnosť byť súčasťou takejto veľkej udalosti. Viacerí vnímali svoju účasť osobne, ponúkli svedectvá svojich životov. Rómsky dom prezentoval cirkevné divadlá, tradičné rómske remeslá, kapely, či diskusie. Vysokú účasť malo aj darovanie krvi. Pollákova vízia sa splnila. Rómsky dom búral predsudky. „Príbeh otca, ktorý stratil vlastné dieťa, alkoholikov, ktorí už roky nepijú, úžerníka, ktorý teraz pomáha ľuďom v núdzi, manželov čo nemohli mať deti, no Boh im po mnohých rokoch požehnal… Je veľa zázrakov, ktoré sa denno-denne dejú. Otvorili sme vlastné srdcia. Po jednej z diskusií sa začali nerómovia ospravedlňovať Rómom a naopak. Bol to pre mňa neuveriteľný okamih. Každý z nás má predsudky. Na Campfeste sa nám ich podarilo búrať,“ spomína Pollák. Misijná práca je rozšírená v stovkách komunít, dokáže zasiahnuť tisíce rodín. Nevyhýba sa ani najchudobnejším a najbiednejším.

Sociálna práca v teréne, s deťmi a dôchodcami, s telesne postihnutými a chorými, pomoc ľuďom na pokraji biedy, v núdzi ako aj remeselnícke dielne, bohoslužby, či detské tábory sú súčasťou misijnej činnosti na Slovensku. Peter Pollák vníma jej podporu ako potrebnú. Konkrétne výsledky videl vo viacerých lokalitách, kde dostal projekt zelenú. „Napríklad v rómskej komunite v Jelke a v okolitých dedinách sa tejto úlohy skvele zhostili zástupcovia Bratskej jednoty baptistov, cirkevného zboru Viera, ktorí vytvorili misijnú stanicu Prameň. Podarilo sa im zrealizovať remeselnícke dielne, v rámci ktorých odovzdávajú ľuďom praktické zručnosti v oblasti stavebníctva, ženy učia šiť na stroji. Sú to dôležité aktivity, ktoré môžu pomôcť s uplatnením sa na trhu práce. Budujú si k nej vzťah.“

PÁPEŽ VYZDVIHOL POLLÁKOVU PRÁCU

Na rómskej púti sa vo Vatikáne tento rok stretlo 7 tisíc Rómov z celého sveta. Tešili sa na audienciu u pápeža Františka. Šancu vystúpiť s príhovorom pred Svätým otcom dostali len dvaja z nich. Peter Pollák sa stal zástupcom Rómov z celého sveta, hovoril svoj autentický príbeh. „Rozprával som o Rómovi z osady, o sebe. Musel som tvrdo pracovať, snažil som sa čo najviac vzdelávať. Nič som nedostal zadarmo. Pápeža môj príbeh pravdepodobne oslovil, teší ma, že vo svojej reči spomenul dôležitosť vzdelania. Je to aj moja osobná priorita ako aj priorita nášho hnutia Obyčajní ľudia,“ objasnil Pollák. Pápež mimo vatikánskych zvyklostí vyzdvihol počas svojho príhovoru Pollákov osobný príbeh. Poslanca označil ako vzor hodný nasledovania. „Vzdelávanie musí byť prioritou pre všetkých zodpovedných ľudí. Vzdelanie je kľúčom na trh práce, kľúč k lepšiemu životu. Slovenské školstvo sa podceňuje, je poddimenzované, učitelia štrajkujú. Situácia je kritická. Pápež nás povzbudil. Hovorí, že Rómovia majú byť v centre cirkvi, nie na jej okraji. Je to pravda. Boh miluje chudobných. Boh miluje aj Rómov. Stretnutie, či už s pápežom, alebo misionármi ma obohatilo a utvrdilo v presvedčení, že všetko sa dá, často stačí len

Facebook