Podnet na rozpustenie ĽS – Naše Slovensko podal aj splnomocnenec Pollák

Ako som kvôli neexistujúcej reforme skoro nakladačku dostal…

Ciele politickej strany ĽS – Naše Slovensko a rovnako jej program považuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák na základe právnej analýzy za protiprávne. Vyjadrenia ĽS – Naše Slovensko vo vzťahu k Rómom vo volebnom programe a kampani viedli splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka k podaniu návrhu na rozpustenie politickej strany Mariána Kotlebu generálnemu prokurátorovi.

Splnomocnenec Peter Pollák navrhuje, aby bol vypracovaný komplexný posudok metódami historickej komparačnej analýzy, ktorý by sa zaoberal najmä činnosťou tejto politickej strany.

„Takáto analýza by mala byť vypracovaná aj vo vzťahu k členom tejto politickej strany, počas celého jej vývoja. Súčasťou posudku by mali byť všetky trestné veci, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s činnosťou strany a jej členov. Takýto komplexný posudok by mohol použiť prokurátor na posúdenie toho, či nastali aj skutočnosti zakladajúce povinnosť stíhať konkrétne trestné činy, o ktorých sa dozvedel,“ povedal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity neupozorňuje na hroziace nebezpečenstvo súvisiace s nárastom extrémistických síl poprvýkrát. V roku 2015 splnomocnenec Peter Pollák upozornil Policajný zbor na hroziace nebezpečenstvo ústavnému systému Slovenskej republiky, vnímanie činnosti politickej strany Mariána Kotlebu za obdobie niekoľkých rokov a na jej prejavy namierené proti Rómom.

Splnomocnenec Peter Pollák upozorňuje na možný nárast extrémizmu v súvislosti s touto politickou stranou a považuje za vhodné preskúmať volebný program strany s jej stanovami.

Facebook