Podpora misijnej práce ukazuje svoj význam, prináša a udržiava dlhodobé pozitívne zmeny v životoch Rómov

Peter Pollák: Pomáhajme ľuďom odraziť sa z dna. Misijná práca dokáže zmeniť ľudské životy.

Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Peter Pollák presadzuje misijnú prácu v rómskych komunitách, pretože práve tá podľa neho dokáže prinášať a najmä udržiavať dlhodobé pozitívne zmeny v životoch Rómov. Jeho slovám dávajú za pravdu aj konkrétne úspechy z viacerých regiónov. Pollák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity, pomohol cez svoj úrad vzniku viacerých aktivít.

„Z úradu splnomocnenca sme sa snažili nielen priamo finančne podporovať túto formu pomoci, ale na podporu misijnej práce – program zameraný na mimoškolské aktivity detí a mládeže, duchovné poradenstvo, vzdelávacie kurzy a umelecké dielne – sme získavali aj prostriedky z eurofondov. Misijnú prácu sme totiž zaradili aj do Výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity,“ vysvetlil Peter Pollák.

Misijná práca sa realizuje vo viacerých oblastiach – sociálna práca v teréne, nácviky s deťmi, praktická pomoc núdznym, remeselnícke dielne, ale aj pravideľné bohoslužby, či detské tábory pre posilnenie rómskej komunity. Peter Pollák sa bol oboznámiť s výsledkami misijnej práce na viacerých miestach, kde dostal tento projekt šancu. „Napríklad v rómskej komunite v Jelke a v okolitých dedinách sa tejto úlohy skvele zhostili zástupcovia Bratskej jednoty baptistov, cirkevného zboru Viera, ktorí vytvorili misijnú stanicu Prameň. Podarilo sa im napríklad za podpory Nadácie Pontis, ktorá spravuje grantový program spoločnosti Accenture, organizovať remeselnícke dielne. V rámci nich školia rómskych mužov a ženy v pracovných zručnostiach ako stavebné práce, či šitie na stroji, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.“

Splnomocnenec vlády sa v Spišskej Novej Vsi stretol aj so zástupcami cirkví a náboženských spoločností, ktoré aktívne pracujú s marginalizovanými rómskymi komunitami. „Na úrade sme na základe monitorovania rómskych osídlení dospeli k záveru, že úprimne realizovaná misijná práca v marginalizovaných rómskych komunitách patrí medzi najefektívnejšie a najúspešnejšie programy, ktoré prinášajú dlhodobé výsledky. Aj na základe týchto poznatkov a skúseností a na základe rozhodnutia dotačnej komisie sme v rámci spomínanej Výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity podporili registrované cirkvi a cirkevné spoločenstvá sumou 63 000 eur pre rozvíjanie misijnej práce.“ Podľa Polláka síce nejde o veľkú finančnú podporu, no je presvedčený, že prostriedky budú dobre využité a cirkvi ich niekoľkonásobne zúročia. „Sám som bol svedkom, že misijnou prácou sa menia životy ľudí, z pasívnych ľudí sa stávajú ľudia, ktorí majú chuť zlepšovať sa a robiť nielen niečo pre seba a svojich najbližších, ale aj pre širšiu komunitu. Pod vplyvom misijných programov strácajú svoje zlozvyky a stávajú sa cennými  vzormi v komunite.“

Finančné prostriedky, ktoré boli pridelené jednotlivým cirkvám, boli využité na podporu a rozvoj komunitnej práce s dôrazom na evanjelizáciu Rómov v Kresťanskom centre apoštolskej cirkvi v zbore Sabinov, na misijnú prácu v Levoči, na pracovný misijný program, ktorý organizuje rímskokatolícka cirkev v Lomničke a na ďalšie aktivity.

Desiatky Rómov, ktorí sa zapojili do aktivít v rámci misijnej práce, sa na jeseň pripojili aj k celosvetovej púti Rómov do Ríma. Do Vatikánu napokon prišlo až 7 tisíc Rómov z celého sveta, ktorých na audiencii prijal pápež František. Šancu vystúpiť s príhovorom pred Svätým otcom mali len dvaja z nich – jedným sa stal práve P. Pollák. Pápež dokonca, mimo vatikánskych zvyklostí, vyzdvihol počas svojho príhovoru práve Pollákov osobný príbeh a označil ho za príklad hodný nasledovania. „František sústredil svoj príhovor práve na slová z môjho prejavu, ktoré súviseli s výchovou a vzdelávaním – že vzdelávanie musí byť prioritou pre všetkých zodpovedných ľudí, ktorí tvoria riešenia. Pre všetkých nás prítomných to bolo veľmi inšpirujúce a motivujúce. Aj Rómovia, pod ktorých účasť na stretnutí s pápežom sa podpísala práve misijná činnosť v komunitách, boli touto cestou hlboko zasiahnutí. Mnohí si možno práve tam uvedomili, akú silu má misijná práca a vzdelávanie v ich komunitách a ako im môže zmeniť životy.“ Púť uzavreli slovenskí účastníci vo vatikánskom Chráme sv. Petra, kde pre nich celebroval omšu slovenský arcibiskup Bernard Bober, metropolita košickej rímskokatolíckej arcidiecézy.

Facebook