Rada Európy školila policajtov v oblasti antidiskriminácie Rómov

Rada Európy školila policajtov v oblasti antidiskriminácie Rómov

Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Rada Európy v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Prezídiom Policajného zboru usporiadala v dňoch 22.10.-23.10.2015 v Bratislave Národný seminár pre policajtov v oblasti antidiskriminácie Rómov.

Medzinárodní školitelia z Európskeho centra pre práva Rómov, bývalý policajný poradca z Akadémie Policajného zboru v Holandsku a rovnako aj slovenskí odborníci informovali príslušníkov Policajného zboru na témy, ktoré rezonovali vo verejnosti v súvislosti s policajnými zásahmi v rómskych komunitách. Témy Národného seminára pre policajtov v oblasti antidiskriminácie Rómov boli aktuálne, diskutovalo sa o medzinárodných štandardoch v oblasti antidiskriminácie Rómov a o judikatúre v oblasti ochrany ľudských práv a ich uplatňovanie pri služobnej činnosti a služobných zákrokoch, vrátane zásahov pod jednotným velením, a o osobitostiach pri policajných zásahoch v rómskych komunitách.

Viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel v úvode seminára uviedol, že Policajný zbor venuje otázke antidiskriminácie Rómov veľkú pozornosť, pretože si uvedomuje, že poslaním Policajného zboru je ochrana základných práv a slobôd všetkých osôb žijúcich na území Slovenskej republiky. „O tom, že Policajný zbor kladie dôraz na dodržiavanie ľudských práv pri služobnej činnosti svedčí skutočnosť, že počet starších referentov pre prácu v komunitách sa od roku 2005 niekoľkokrát zvyšoval a v súčasnosti ich v rómskych komunitách pôsobí spolu 267,“ povedal viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel.

Ako uviedol Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, sporným zásahom a to nielen v rómskych komunitách sa možno vyhnúť tým, že policajti budú využívať kamery. „Kamery pomôžu vyjasniť priebeh akcie a napomôžu dôveryhodnosti zboru. Pri použití kamery nebudeme musieť o každom kontroverznom policajnom zásahu následne diskutovať o tom, či policajný zásah bol legitímny a primeraný. Toto opatrenie je v prospech každého občana, nielen Rómov. Nejde len o zásahy v komunitách, pretože takéto sporné zásahy sa môžu stať aj na diskotékach, dopravných akciách a podobne, „doplnil Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Podľa Isabely Mihalache, zástupkyne Rady Európy cieľom Národného seminára pre policajtov v oblasti antidiskriminácie Rómov je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a výmena praktických skúseností a príkladov dobrej praxe, ktoré prispejú k zlepšeniu vzťahu medzi Rómami a policajtmi. Rada Európy bude na základe výsledkov tohto tréningu rozvíjať ďalšie aktivity so zameraním na policajtov.

Facebook