Rómske deti v Žarnovici majú lepšie známky aj vďaka svojim starším spolužiakom

Rómske deti v Žarnovici majú lepšie známky aj vďaka svojim starším spolužiakom

Deviataci Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa pomáhajú dobrovoľne svojim 15 rómskym spolužiakom s prípravou na vyučovanie v rámci projektu Mentor. Prvé výsledky tohto projektu sa už prejavili. Rómske deti majú lepšie vzdelávacie výsledky v čítaní alebo počítaní, zvýšilo sa im sebavedomie a počas vyučovacích hodín sú aktívnejší a samostatnejší.

„Väčšina týchto rómskych detí pochádza z ťažkých sociálnych pomerov, ich niektorí rodičia neukončili ani základné vzdelanie. Tie deti sú prakticky zručné, ale aj keď si chcú domáce úlohy urobiť, nemá im kto pomôcť, pretože niekedy to ani sami rodičia nevedia. Deťom robil problém aj počítanie jednoduchých slovných úloh,“ povedal Radovan Medovič,učiteľ na Základnej škole v Žarnovici.

Projekt Mentor sa začal realizovať začiatkom školského roka 2014/2015 a vznikol na základoch zdanlivo odlišnej aktivity, do ktorej sú zapojení žiaci žarnovickej základnej školy. Tím I-droid zo Základnej školy v Žarnovici sa už po štvrtýkrát zapojil do súťaže First Lego League, ktorá je najväčšou robotickou súťažou pre mladých vo veku 10-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších – semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a mladí sa vo svojich triedach alebo kluboch pripravujú v tímoch na postavenie a programovanie robotov. Táto súťaž každý rok udáva inú tému, ktorú súťažné tímy musia vyriešiť, čo najlepšie. Tohtoročnou témou je téma, ktorá posúva deviatakov nielen v technických zručnostiach, ale ja rozvíja ich osobnosť – World Class – Learning Unleashed – Učíme sa bez hraníc“. Jednou z prvotných motivácií na základe tejto zadanej témy bolo pomôcť rómskym deťom s poruchami učenia. Tím I-droid pre deti s problémami v učení vymyslel didaktickú pomôcku, ktorá im pomôže pochopiť napríklad počítanie jednoduchých slovných úloh či jazykovú pomôcku pre výučbu angličtiny.

Dnes však ide už o viac ako len zvládnutie súťažnej témy, deviataci pomáhajú svojim mladším spolužiakom preto, lebo vidia, že pomoc má zmysel a našli si tak nových kamarátov.

S projektom Mentor sa oboznámil na mieste aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude podporovať takéto aktivity aj v budúcnosti.

„Myslím si, že dobrovoľnícke projekty majú osoh pre obe strany, ktoré majú odlišné rodinné zázemie. Ide o skutočnú šancu integrovať sa pre rómske deti a veľkú skúsenosť pre ich spolužiakov – mentorov. Vytvorením takýchto klubov na školách, kde sú rómski žiaci, by sa nám podarilo lepšie motivovať rómskych žiakov učiť sa a dať im živý príklad v podobe ich starších spolužiakov,“ povedal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Facebook