Rómske občianske hliadky vracajú do obcí pocit bezpečia a dôveru medzi menšinou a majoritou.

Rómska reforma a prázdne reči

Projekt rómskych občianskych hliadok v obciach, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, už funguje. Prišiel s ním splnomocnenec vlády pre rómske komunity a poslanec za hnutie OĽaNO Peter Pollák. Prax posledných mesiacov jasne ukazuje, že projekt znižuje páchanie protispoločenských konaní a pomáha udržiavaniu verejného poriadku. Zároveň zlepšuje vzťahy medzi Rómami a majoritou a vytvára v Rómoch pocit spoluzodpovednosti za kvalitu života v obci.

Čo Vás viedlo k dlhodobému presadzovaniu myšlienky rómskych občianskych hliadok?

Videl som mnoho príkladov v krajinách, kde riešia podobné problémy, pričom hliadky už tam fungujú. Pozitívne výsledky sa ukázali prakticky okamžite a ja som vedel, že aj projekt na Slovensku nebude výnimkou. Skutočnosť mi dáva za pravdu. Ukázalo sa, že zapojenie Rómov do života a rozhodovania v ich obci sa postupne mnohonásobne vracia všetkým občanom – väčšine aj menšine.

V čo vidíte najväčšie výhody fungovania hliadok?

Kriminálnikov či vagabundov nie je až tak veľa, no ich činy kazia meno úplne všetkým členom komunity. Tvrdím však, že chlapi pracujúci v hliadkach najlepšie poznajú prostredie, najviac rozumejú súvislostiam. Dokážu si vybudovať autoritu a rešpekt. A poznajú svojich ľudí, vedia ako na nich. V tomto majú určitý náskok pred políciou a preto vedia páchaniu priestupkov či trestných činov účinne zabrániť. Kontrolujú nočný pokoj, predchádzajú konfliktom, chránia majetok ľudí i životné prostredie, spolupracujú aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi.

Ako reagujú občania v obciach, kde sa už systém rozbehol?

Oceňujú tento krok a je jedno, či sa spýtate v Jarovniciach, vo Vranove, v Žiari nad Hronom, v Liptovskej Porúbke, v Jelšave,… Aj Rómovia si tú prácu veľmi vážia. Chlapi tvrdia, že sa síce nachodia, ale zarobia. Pripravení sú výborne – prešli výberovým procesom a školením, policajný špecialisti ich poučili, ako postupovať pri problémoch. Majú oblečenie s reflexnými vestami, baterky, pomôže im aj mobil a fotoaparát. A kontroluje ich nielen starosta, ale vlastne aj občania – v obciach je ich vesty vidno už z ďaleka.

Aké sú ďalšie efekty, ktoré projekt vytvára?

Prináša nielen zlepšenie poriadku v obciach, ale aj vytvorenie pracovných miest pre nezamestnaných Rómov. Súhlasil som preto, aby sa v budúcnosti využili finančné prostriedky vo výške 6 a pol milióna eur z alokácie Lokálnych stratégii komplexného prístupu na podporu vytvorenia ďalších občianskych hliadok. Tie nemohli byť vo väčšej miere podporené kvôli nedostatočným finančným zdrojom. Zdroje z tejto alokácie ale slúžia aj na ďalšie aktivity prospešné pre komunity a pre ľudí žijúcich v ich blízkosti. Považujem za dôležité, aby občianske hliadky pôsobili v čo najväčšom počte komunít. Vyhneme sa tak drvivej väčšine problémov, ktoré sužujú ľudí žijúcich v blízkosti rómskych osád. Je to príklad opatrenia, ktorého okamžité výsledky ocení hlavne majoritné obyvateľstvo.

Projekt ste podporili aj metodicky – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spracoval príručku pre miestne samosprávy.

Jej cieľom je pomôcť obciam a mestám pri zriaďovaní hliadok a snahou je zapájať Rómov z miestnych lokalít do spolupráce s mestskou políciou. Na projekte rómskych hliadok sme spolupracovali aj s ministerstvom práce. Myslím si, že tieto poskytnuté finančné prostriedky budú zmysluplne využité, pretože zriadenie rómskych občianskych hliadok znamená lepší život pre ľudí v osadách aj v ich okolí.

Facebook