Splnomocnenec Peter Pollák varuje pred nárastom extrémizmu

Do zákonodarného zboru sa dostali ľudia, ktorí popierajú duchovné, ľudské a morálne hodnoty, za ktoré spoločne zomierali v druhej svetovej vojne ľudia bez ohľadu na národnostnú menšinu a farbu pleti. Neuznávajú obete židovského a rómskeho holokaustu a spochybňujú ideové hodnoty a tradície, na základe ktorých je založená európska spoločnosť.

Politické a kultúrne dedičstvo našich predkov je v tomto čase ohrozené. Ak nebudeme primerane reagovať na túto novú situáciu, skupina prívržencov extrémistických názorov sa rozrastie.

Obraciam sa aj na občanov, aby sa nenechali zlákať lacným populizmom a spomenuli si na to, proti čomu sa vzopreli a zomierali naši dedovia počas druhej svetovej vojny. Bojovali proti ideológiám ako sú neznášanlivosť, extrémizmus. Extrémisti, ktorí sa dostali do parlamentu sú svojimi hodnotami na strane tých, proti ktorým bojovali naši predkovia v Slovenskom národnom povstaní. Vyzývam politické strany, aby sa neznižovali v snahe získať si voličov s radikálnymi názormi na úroveň rétoriky pravicových extrémistov a nevyužívali rómsku tému ako ospravedlnenie svojej neschopnosti riešiť problémy v najchudobnejších regiónoch.

Facebook