Uplatnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní odľahčí sociálny systém a zabezpečí príjem do štátneho rozpočtu

Zamestnanosť

Uplatnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktoré dá prácu väčšiemu počtu dlhodobo nezamestnaných než aktivačné projekty, odľahčí doterajšiu záťaž na sociálny systém a zabezpečí príjem do štátneho rozpočtu z odvodov a daní. Potvrdila to aj aktivita Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka, poslanca za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Jeho aktivitu si všimli aj zástupcovia Európskej komisie, ktorá podporuje a oceňuje, keď sa členské krajiny snažia využívať aj túto formu aktivít – tak z pohľadu sociálneho, ako aj z pohľadu čerpania peňazí z eurofondov.

Úrad splnomocnenca v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC overil sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní, kde použil peniaze z európskych fondov nielen na výstavbu škôl a školských zariadení, ale v rámci tejto aktivity sa zamestnali aj dlhodobo nezamestnaní ľudia. Do výzvy zameranej na podporu školskej infraštruktúry sa zapojilo vyše dvadsať obcí a na zákazkách pri stavebných prácach sa podarilo zamestnať 32 dlhodobo nezamestnaných Rómov.

„Je to výborná správa pre Slovensko – vieme správnym a osožným spôsobom využiť verejné financie. Navyše máme obrovskú šancu, aby sme v nasledujúcom období využili skúsenosti, ktoré sme nadobudli, preto aby sme vytvorili pracovné miesta pre tých, ktorý by sa inak na pracovný trh nedostali. Naopak – boli by záťažou pre sociálny systém. Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie je skvelý príklad toho, ako môžeme prepojiť akúkoľvek investíciu s tvorbou pracovnej príležitosti tak, aby sa tieto aktivity vzájomne podporovali,“ poznamenal Peter Pollák. „Samozrejme, neupustíme ani od ostatných alternatív ako zamestnať dlhodobo nezamestnaných. Ale tento projekt priniesol úspech a ukázal jasnú cestu. A som presvedčený, že na rozdiel od iných alternatív dá prácu omnoho väčšiemu počtu ľudí. Možno takému, o akom sa nám pri spúšťaní projektu ani nesnívalo…“

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity tvrdí, že sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní je najsystémovejší krok ako dostať dlhodobo nezamestnaných na trh práce. „ Som presvedčený, že všetky verejné inštitúcie by pri zaobstarávaní zákaziek mali uplatňovať toto opatrenie vo verejnom obstarávaní a mali by odoberať tovar, služby alebo uskutočňovať stavebné práce od dodávateľov, ktorí zamestnávajú dlhodobo nezamestnaných. Nechal som si vypracovať právne stanoviská, na základe ktorých zvážim návrh zmien v legislatíve.“

  1. Pollák poďakoval aj jednotlivým obciam, ktoré sa do projektu zapojili. „Bez nich by sme to nezvládli, bez množstva odvážnych ľudí – starostov a ich spolupracovníkov – by to jednoducho nešlo. Práve ich odvaha ukázala aj ostatným, že cesta existuje, že sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní dokáže pomáhať nielen dlhodobo nezamestnaným, ale aj samotným obciam a podnikateľom. Ale aj celému Slovensku, keďže títo ľudia nebudú súčasťou záťaže sociálneho systému, a budú odvádzať dane a odvody. Sme v štádiu, že vieme ako to robiť. Ak obce a mestá dajú nezamestným takúto príležitosť, dajú im zároveň aj možnosť, aby naozaj sami riešili svoje problémy. Ak im dáme možnosť pracovať, som presvedčený, že ju využijú, aby sa o seba postarali sami.“

Na konferencii, ktorú Peter Pollák organizoval pri prezentácii výsledkov tohto projektu, sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie na Slovensku Ľudmila Majláthová a Jaroslav Kračún. Ocenila, že na Slovensku pribudli ďalšie skúsenosti v tejto oblasti. Uplatňovanie sociálneho aspektu je z pohšadu EK žiaduce a podporujú ho nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách únie. Je však jasné, že musíme pridať, keďže využitie tohto nástroja u nás je zatiaľ veľmi nízke. Navyše slovenské orgány sa zaviazali využívať aktívne tento nástroj a plnenie tohto záväzku bude aj predmetom pravidelného monitorovania Európskou komisiou, aby došlo k úspešnému zavádzaniu tohto aspektu do verejných obstarávaní. Pritom v novom programovom období 2014 – 202 ide o alokáciu 15,3 miliardy eur. Ide teda o obrovský potenciál. Smernice EK, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom používať sociálne aspekty, platia na Slovensku už od roku 2004.

So sociálnym aspektom vo verejnom obstarávaní má dobré skúsenosti napríklad mesto Fiľakovo či obec Prenčov. V tej realizovali projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy s materskou školou v rámci Výzvy na podporu infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít. Predmetom projektu boli stavebné práce a dodávka technológie kotolne. „Dodávateľ stavebných prác využil zamestnancov aj pre iné svoje zákazky. Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní považujem za dobrý nástroj odstraňovania chudoby v regióne, pretože časť týchto zamestnancov sa na pracovnom trhu uplatní,“ opísala skúsenosti s realizáciou projektu Alena Ciglanová, starostka obce Prenčov.

Odvahu našli v iných európskych krajinách. Napríklad v Mestskej časti Praha 12 uplatňujú sociálne aspekty vo VO prostredníctvom uplatnenie sociálnych kritérií výberu – napr. pri upratovaní a údržbe verejných priestorov ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, či pri výrobe webového portálu. Juhomoravský kraj zasa začal využívať sociálne aspekty vo VO ako stratégiu pre rozvoj regiónu.

Facebook