Vyhlásené boli výberové konania koordinátorov národných projektov

Vyhlásené boli výberové konania koordinátorov národných projektov

Dňa 11.02.2016 boli vyhlásené výberové konania na nasledovné pracovné pozície vo verejnom záujme:

– Asistent / asistentka národného projektu

– Regionálny koordinátor / koordinátorka programu Podpora vzdelávania v ranom detstve

– Regionálny koordinátor / koordinátorka programu Asistencia pri majetkovoprávnom vysporiadavaní vlastníctva k pozemkom a k legalizácii obydlí

– Office manažér / manažérka

– Regionálny koordinátor / koordinátorka komunitnej práce

– Regionálny koordinátor / koordinátorka terénnych sociálnych služieb

 

Podrobné informácie o jednotlivých pozíciách nájdete na stránkach úradu splnomocnenca pre rómske komunity.

Facebook