Pracujeme na vysporiadaní pozemkov pod rómskymi osadami a rozbiehame projekty svojpomocného bývania.

Nové číslo časopisu Romane Nevipena

Nové číslo časopisu Romane Nevipena

Prečítajte si najnovšie číslo rómskeho časopisu Romane Nevipena, v ktorom sa dozviete nielen aktuálne informácie z prostredia rómskej problematiky, ale […]

Automatický koncept

150 najkritickejších obcí bude mať už koncom roka prístup k financovaniu pomocných profesií

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude môcť v programovom období 2014- 2020 reálne ovplyvniť životné podmienky Rómov a […]

V prvých obciach sa podarilo vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v rómskych osadách – pôvodní majitelia odškodnenie uvítali

V prvých obciach sa podarilo vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v rómskych osadách – pôvodní majitelia odškodnenie uvítali

Realizovaním pilotných projektov zameraných na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k obydliam a pozemkom, ktoré podporil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske […]

Informačné semináre k výzve na podporu projektov v oblasti rómskej problematiky

Informačné semináre k výzve na podporu projektov v oblasti rómskej problematiky

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity p. Peter Pollák si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve na […]

Problémy v oblasti bývania v Medzilaborciach a predškolské vzdelávanie detí v Zbudskom Dlhom majú svoje riešenie

Problémy v oblasti bývania v Medzilaborciach a predškolské vzdelávanie detí v Zbudskom Dlhom majú svoje riešenie

Katastrofálne podmienky v bývaní, znečistené životné prostredie a veľmi napäté vzťahy s majoritou charakterizujú rómske komunity v Medzilaborciach a v […]

Facebook