Práca je cestou z chudoby a preto sa snažíme o zvyšovanie zamestnanosti ľudí z marginalizovaných komunít.

Vyhlásené boli výberové konania koordinátorov národných projektov

Vyhlásené boli výberové konania koordinátorov národných projektov

Dňa 11.02.2016 boli vyhlásené výberové konania na nasledovné pracovné pozície vo verejnom záujme: – Asistent / asistentka národného projektu – Regionálny […]

Zamestnanosť

Uplatnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní odľahčí sociálny systém a zabezpečí príjem do štátneho rozpočtu

Uplatnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktoré dá prácu väčšiemu počtu dlhodobo nezamestnaných než aktivačné projekty, odľahčí doterajšiu záťaž na […]

Sociálny systém

V programoch realizovaných Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa zamestná vyše 1100 ľudí

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vystupuje v programovom období 2014-2020 ako prijímateľ finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu OP […]

Nové číslo časopisu Romane Nevipena

Nové číslo časopisu Romane Nevipena

Prečítajte si najnovšie číslo rómskeho časopisu Romane Nevipena, v ktorom sa dozviete nielen aktuálne informácie z prostredia rómskej problematiky, ale […]

Automatický koncept

150 najkritickejších obcí bude mať už koncom roka prístup k financovaniu pomocných profesií

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude môcť v programovom období 2014- 2020 reálne ovplyvniť životné podmienky Rómov a […]

Informačné semináre k výzve na podporu projektov v oblasti rómskej problematiky

Informačné semináre k výzve na podporu projektov v oblasti rómskej problematiky

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity p. Peter Pollák si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve na […]

Facebook